1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy (Bystrzyca 92, 20-258 Lublin, tel. 81 751 07 90, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy.

 

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.10.2018

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Filipek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 81 751 07 90. Również w ten sposób można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: Bystrzyca 92, 20-258 Lublin

Tel. (fax): 81 751 07 90 – Sekretariat

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona : www.soswbystrzyca.edu.pl

4. Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

5. Status pod względem zgodności z ustawą

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://soswbystrzyca.bip.lubelskie.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·       filmy nie mają transkrypcji lub/i audio deskrypcji,

·       strona może zawierać elementy graficzne niemającego tekstu alternatywnego.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

6. Informacje na temat procedury

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

7. Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy

Budynek posiada trzy wejścia, dwa dostępne dla uczniów i pracowników oraz jedno awaryjne dla pracowników. Wejście główne znajduje się na poziomie dostępnym dla wózków inwalidzkich. Na korytarzu obok schodów umieszczona jest platforma dla wózków inwalidzkich. Na parterze budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe nie są wyznaczone natomiast teren wokół obiektu pozwala na postawienie samochodu. W budynku nie ma wind, nie ma nadawanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Wejście do ośrodka z psem asystującym jest możliwe.

8. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast,
  • mapa stron,
  • poruszanie się po elementach strony klawiszem TAB,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

 9. Informacje dodatkowe

Aplikacje mobilne

  • brak