Zajęcia specjalistyczne

1. Terapia Integracji sensorycznej - terapia prowadzona m.in. w specjalistycznych gabinetach dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia, mająca na celu przywrócenie prawidłowej reakcji na sygnały zmysłowe w celu płynnego codziennego funkcjonowania.

2. Terapia Snoezelen w sali doświadczania świata - to terapia dla osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Polega na umieszczeniu osoby w kojącym i stymulującym środowisku. Pomieszczenia te są specjalnie zaprojektowane do dostarczania bodźców do różnych zmysłów, przy użyciu efektów świetlnych, kolorów, dźwięków, muzyki, zapachów itp.

3. Terapia logopedyczna - to wspomaganie rozwoju językowego dzieci, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i korygowanie wad wymowy.

4. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - celem zajęć jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

5. Korygowanie wad postawy jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała.

6. Trening EEG Biofeedback to metoda polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie.   

7. Alternatywne metody komunikacji (Makaton i  MÓWik)  to grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.