VI Festiwal Kolęd i Pastorałek

 

VI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

„JEZUSA NARODZONEGO WITAJMY”

BYSTRZYCA 2019

 

 

REGULAMIN FESTIWALU

Organizator:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy, 20-258 Lublin 62

Termin festiwalu:

Festiwal odbędzie się 16.01.2019 r. o godz. 9.30 w sali gimnastycznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bystrzycy

- Uczestnicy festiwalu proszeni są o przybycie na godz. 9.15

Cele konkursu:

-  Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd
i pastorałek,

- Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,

- Promowanie młodych talentów poprzez prezentację twórczości artystycznej,

- Integracja młodzieży

Kategorie:

Kategoria I:

Solista

Kategoria II:

Zespół

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas „0”, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół specjalnych wszystkich typów, wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych,

2. Każda szkoła ma prawo zgłosić:

-        1 uczestnika w kategorii solista lub duet

-       oraz 1 zespół (max. 6 osób ze szkół ogólnodostępnych;

max. 8 osób ze szkół specjalnych)

3. Każdy uczestnik lub zespół festiwalu przygotowuje kolędę lub pastorałkę w języku polskim w nieprzekraczalnym czasie 4 min.

4. Uczestnicy mogą śpiewać przy akompaniamencie własnym, osoby akompaniującej lub podkładzie muzycznym

5. Wszystkie podkłady muzyczne muszą być dostarczone w formie elektronicznej w formacie MP3 w terminie do 09.01.2019r.  na adres mielczarek1976@gmail.com
w celu sprawdzenia nagrania i ustalenia kolejności występów. Dostarczenie podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie jest konieczne w celu dopuszczenia do występów.

6. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny –
p. Andrzej Mielczarek 503 417 711 / p. Agnieszka Tkaczyk
509 331 480

7. Uczestnicy festiwalu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostium, rekwizyt, instrumenty muzyczne;

8.Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest zgłoszenie w terminie do dnia 04.01.2019 r. Zgłoszenie można przesłać na karcie zgłoszeniowej załączonej do regulaminu: pocztą, e- mailem ( yahoo76@interia.pl ), faxem (81 751 07 90) . Zgody rodziców na występ dziecka proszę przywieźć ze sobą w dniu festiwalu.

9. Wzór karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą rodziców dostępne są na szkolnej stronie internetowej: www.soswbystrzyca.edu.pl;

Ocena:

1. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury wg następujących kryteriów:

·       warunki głosowe;

·       wykonanie i interpretacja

·       ogólne wrażenie artystyczne

2. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

3. Jury powołuje organizator.

Uwagi organizacyjne:

- Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny;

- Udział w konkursie jest bezpłatny;

- Organizator zapewnia uczestnikom i opiekunom słodki poczęstunek i gorącą herbatę; istnieje możliwość wykupienia obiadu z wcześniejszą rezerwacją w cenie 8 zł od osoby (wpłata gotówką w sekretariacie ośrodka);

- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i mikrofony;

- Szkoła nie zapewnia instrumentów;

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie;

- Każdy uczestnik oraz zespół otrzymują dyplom uczestnictwa oraz upominek dla każdego uczestnika konkursu;

- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;

- Wszelkich informacji na temat festiwalu udziela:

 

-       p. Agnieszka Tkaczyk 509 331 480


Harmonogram Festiwalu:

915 – 925 – odprawa opiekunów grup – sala gimnastyczna,

930 – 1230 – uroczyste otwarcie festiwalu, występy uczestników i zespołów

1230 – 1300 – przerwa na gorący posiłek / obiad

1300 – 1315 – Wręczenie nagród

1315 – 1400 -  wspólne kolędowanie - zakończenie imprezy

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie.