VII Festiwal Kolęd i Pastorałek

VII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

 „JEZUSA NARODZONEGO WITAJMY”

BYSTRZYCA 2020


 REGULAMIN FESTIWALU

Organizator:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy, 20-258 Lublin 62

Termin festiwalu:

 • Festiwal odbędzie się 29.01.2020 r. o godz. 9.30 w sali gimnastycznej
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bystrzycy
 • Uczestnicy festiwalu proszeni są o przybycie na godz. 9.15

Cele konkursu:

 • Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • Promowanie młodych talentów poprzez prezentację twórczości artystycznej,
 • Integracja młodzieży

Kategorie:

 • Kategoria I:  Solista
 • Kategoria II: Zespół

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas „0”, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół specjalnych wszystkich typów, wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych,
 • Każda szkoła ma prawo zgłosić: 1 uczestnika w kategorii solista lub duet    oraz 1 zespół (max. 6 osób ze szkół ogólnodostępnych; max. 8 osób ze szkół specjalnych)
 • Każdy uczestnik lub zespół festiwalu przygotowuje kolędę lub pastorałkę w języku polskim w nieprzekraczalnym czasie 4 min.
 • Uczestnicy mogą śpiewać przy akompaniamencie własnym, osoby akompaniującej lub podkładzie muzycznym
 • Wszystkie podkłady muzyczne muszą być dostarczone w formie elektronicznej w formacie MP3 w terminie do 08.01.2020 r.  na adres mielczarek1976@gmail.com w celu sprawdzenia nagrania i ustalenia kolejności występów. Dostarczenie podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie jest konieczne w celu dopuszczenia do występów.
 • W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – p. Andrzej Mielczarek 503 417 711 / p. Agnieszka Tkaczyk 509 331 480
 • Uczestnicy festiwalu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostium, rekwizyt, instrumenty muzyczne;
 • Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest zgłoszenie w terminie do dnia 20.12.2019 r. Zgłoszenie można przesłać na karcie zgłoszeniowej załączonej do regulaminu: pocztą, e- mailem ( yahoo76@interia.pl ), faxem (81 751 07 90) . Zgody rodziców na występ dziecka proszę przywieźć ze sobą w dniu festiwalu.
 • Wzór karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą rodziców dostępne są na szkolnej stronie internetowej: www.soswbystrzyca.edu.pl;

Ocena:

 • Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury wg następujących kryteriów:  warunki głosowe;

·       wykonanie i interpretacja

·       ogólne wrażenie artystyczne


 • Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
 • Jury powołuje organizator.

Uwagi organizacyjne:

 • Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny;
 • Udział w konkursie jest bezpłatny;
 • Organizator zapewnia uczestnikom i opiekunom słodki poczęstunek i gorącą herbatę; istnieje możliwość wykupienia obiadu z wcześniejszą rezerwacją w cenie 8 zł od osoby (wpłata gotówką w sekretariacie ośrodka);
 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i mikrofony;
 • Szkoła nie zapewnia instrumentów;
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie;
 • Każdy uczestnik oraz zespół otrzymują dyplom uczestnictwa oraz upominek dla każdego uczestnika konkursu;
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;
 • Wszelkich informacji na temat festiwalu udziela: p. Agnieszka Tkaczyk 509 331 480

Harmonogram Festiwalu:

915 – 925 – odprawa opiekunów grup – sala gimnastyczna,

930 – 1230 – uroczyste otwarcie festiwalu, występy uczestników i zespołów

1230 – 1300 – przerwa na gorący posiłek / obiad

1300 – 1315 – Wręczenie nagród

1315 – 1400 -  wspólne kolędowanie - zakończenie imprezy