Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji w SOSW w Bystrzycy

1.  Rekrutacja odbywa się przez cały rok.

2. Warunkiem przyjęcia ucznia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.   Wniosek o przyjęcie rodzice/opiekunowie składają do Starostwa Powiatowego
w Lublinie; adres: Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin lub do starostwa (urzędu),

na którego terenie zamieszkują (dotyczy osób mieszkających poza powiatem lubelskim).

4.  Wniosek dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego w Lublinie www.powiat.lublin.pl

lub w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bystrzycy.

5.  Link do wniosku: tutaj

6.  Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

7.  Kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Bystrzyca 92, 20-258 Lublin; tel. 81 7510790, e-mail: sosw-bystrzyca@tlen.pl