Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PROPOZYCJE

ZAWODÓW REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

BYSTRZYCA DNIA 1 CZERWCA 2014R.

 

1.Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Bystrzycy

2.Termin zawodów: dnia 1 czerwca 2014r. (niedziela)

3.Miejsce zawodów: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Bystrzyca 62- podłoże trawiaste

4.Termin zgłoszeń: do dnia 29 maja 2014r.Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na

formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie LZJ, www.lzj-konie.pl

W razie potrzeby kontakt do sporządzającego listy startowe

Przemysława Jankowskiego – 609-230-498

 5.Komisja sędziowska w składzie:

Przewodniczący komisji sędziowskiej: Katarzyna Ziemińska- Milanowska

Sędzia: Jerzy Mełgieś

Sędzia: Krzysztof Bocian

Sędzia/Biuro zawodów: Agnieszka Kaproń

Gospodarz toru: Tomasz Próchniak

Komisarz zawodów: Rotacja sędziów

Na zawodach będzie obecny lekarz weterynarii.

 

Program zawodów:

Sprawdzanie dokumentów w dniu 01.06.2014 r. w godz. 9.30 – 10.30 w biurze zawodów.

Opłaty (budynek szkoły).

 

Zawody rozpoczną się Mszą Św. godzinie 9.00 w kościele NMP w Bystrzycy.

Rozpoczęcie zawodów na terenach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Bystrzycy- godzina 10.30 boisko sportowe.

 

Konkurs nr 1, klasy „LL”, (70cm) dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1)

Konkurs nr 2, klasy „LL”, (80cm) z trafieniem w normę czasu –towarzyski (reg. skoki, dodatek S1)

Konkurs nr 3, klasy LL, (90cm) zwykły (art.238.2.1)

Konkurs nr 4, klasy L, (100/105cm) dwufazowy (art.274.5.2).

Konkurs nr 5, klasy L (100cm) licencyjny

Konkurs nr 6, klasy P, (110cm) zwykły z natychmiastową rozgrywką (art. 238.2.2)

Konkurs nr 7, klasy N, (120cm) zwykły (art.238.2.1)

Konkurs nr 8, klasy N1 (125/130cm) dwufazowy (art.274.5.3)

 

Sprawy organizacyjne:

Nagrody :

Flot’s, puchary, nagrody rzeczowe, nagrody finansowe.

- Konkurs 1, 2- flot’s, nagrody rzeczowe

- Konkurs 3. 300zł - I - 100zł, II - 80zł, III - 50zł, IV - 30zł, V - 20zł, -VI - 20zł

- Konkurs 4. 450zł - I - 150zł; II - 120zł; III - 80zł; IV - 50zł; V - 30zł, -VI - 20zł

- Konkurs 6. 600zł - I - 200zł; II - 150zł; III - 100zł; IV - 70zł; V - 50zł, -VI - 30zł

- Konkurs 7. 800zł - I - 250zł; II - 200zł; III - 150zł; IV - 100zł; V - 60zł, -VI - 40zł

- Konkurs 8. 900zł - I - 300zł; II - 250zł; III - 150zł; IV - 100zł; V - 60zł, -VI - 40zł

Łączna pula nagród rzeczowych i finansowych 6.000 PLN.

Nagrody finansowe będą wypłacane wg rozdzielnika

1-6 koni w konkursie I MIEJSCE nagroda finansowa

6-12 koni w konkursie I; II MIEJSCE nagroda finansowa

12-18 koni w konkursie I; II; III; MIEJSCE nagroda finansowa

18-24 koni w konkursie I; II; III; IV MIEJSCE nagroda finansowa

Powyżej 24 koni w konkursie I; II; III; IV;V; VI MIEJSCE nagroda finansowa

Pula nagród może zostać zwiększona.

 Opłaty.

Wpisowe : 70 PLN od konia

Startowe :

Konkurs nr. 1;2 - 10 PLN od startu

Konkurs nr. 3;4 ;5;6- 20 PLN od startu

Konkurs nr. 7; 8 - 30 PLN od startu

 

Boks – 70,00 zł. (konieczna wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 516156085)

Opłaty za rezerwację boksu należy dokonać przelewem na konto bankowe:

Numer Rachunku:

58 1930 1709 2003 0060 3067 0001

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ponad Podziałami”
-z dopiskiem na rzecz dzieci z SOSW w Bystrzycy- Opłata za boks na zawody Jeździeckie. 

 

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ

Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie transportu

i podczas trwania zawodów.

Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w WZJ, PZJ - zasady uczestnictwa zgodnie z Przepisami PZJ
i Regulaminem PZJ.

Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.

Zgłoszenia po terminie – dodatkowa opłata w wysokości 30 PLN od zgłoszonego

konia.

Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych)

za zgodą sędziego głównego: 20,00 PLN (nie dotyczy skreśleń z listy ) .

Wymagana dokumentacja dla koni - aktualne badania i szczepienia ochronne.

 

Kodeks postępowania z koniem :

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział
w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu

zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to

właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,

ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.