Organizacja roku szkolnego 2018 / 2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia 2017 r. – część humanistyczna

godz. 9:00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

godz. 11:00 – z zakresu języka polskiego

 

11 kwietnia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza

godz. 9:00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych

godz. 11:00 – z zakresu matematyki

 

12 kwietnia 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego

godz. 9:00 – na poziomie podstawowym

 

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r. , godz. 9:00 – język polski

16 kwietnia 2019 r., godz. 9:00 – matematyka

17 kwietnia 2019 r., godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

31 października 2018 r.,2 listopada 2018 r., 29,30 kwietnia, 2 maja 2019 r.