Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

29 stycznia -11 lutego2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

18 kwietnia 2018 r. – część humanistyczna

godz. 9:00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

godz. 11:00 – z zakresu języka polskiego

 

19 kwietnia 2018 r. – część matematyczno-przyrodnicza

godz. 9:00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych

godz. 11:00 – z zakresu matematyki

 

20 kwietnia 2018 r. – część z języka obcego nowożytnego

godz. 9:00 – na poziomie podstawowym

godz. 11:00 – na poziomie rozszerzonym

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

2,3 listopada 2017 r.(czwartek, piątek), 30 kwietnia 2018 r.(poniedziałek), 2,4 maja 2018 r. (środa, piątek), 1 czerwca 2018 r. (piątek)