Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 IV FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
„JEZUSA NARODZONEGO WITAJMY”
 BYSTRZYCA 2017

 

 REGULAMIN FESTIWALU

 

Organizator:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy, 20-258 Lublin 62  

Termin festiwalu:

 • Festiwal odbędzie się 1.02.2017 r. o godz. 9.30 w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bystrzycy
 • Uczestnicy festiwalu proszeni są o przybycie na godz. 9.15

Cele konkursu:

 • Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • Promowanie młodych talentów poprzez prezentację twórczości artystycznej,
 • Integracja młodzieży

Kategorie:

 • Kategoria I:

Solista

 • Kategoria II:

Zespół

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas „0”, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół specjalnych wszystkich typów, wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, 
 • Każda szkoła ma prawo zgłosić:
 • 1 uczestnika w kategorii solista lub duet
 • oraz 1 zespół (max. 6 osób ze szkół ogólnodostępnych;

max.  8 osób ze szkół specjalnych)

 • Każdy uczestnik lub zespół festiwalu przygotowuje kolędę lub pastorałkę w języku polskim w nieprzekraczalnym czasie 4 min. – utwór inny niż prezentowany w poprzednim roku
 • Uczestnicy mogą śpiewać przy akompaniamencie własnym, osoby akompaniującej lub podkładzie muzycznym 
 • Wszystkie podkłady muzyczne muszą być dostarczone w formie elektronicznej w formacie MP3 w terminie do 5.01.2017 r.  na adres mielczarek1976@gmail.com
  w celu sprawdzenia nagrania i ustalenia kolejności występów.
  Dostarczenie podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie jest konieczne w celu dopuszczenia do występów. 
 • W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny –
  p. Andrzej Mielczarek 
  503 417 711 / p. Agnieszka Tkaczyk 509 331 480
 • Uczestnicy festiwalu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostium, rekwizyt, instrumenty muzyczne;
 • Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest zgłoszenie w terminie do dnia 5.01.2017 r. Zgłoszenie można przesłać na karcie zgłoszeniowej załączonej do regulaminu: pocztą, e- mailem ( yahoo76@interia.pl ), faxem (81 751 07 90) . Zgody rodziców na występ dziecka proszę przywieźć ze sobą w dniu festiwalu.
 • Wzór karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą rodziców dostępne są na szkolnej stronie internetowej: www.soswbystrzyca.edu.pl;

Pozostałe informacje, harmonogram i karty zgłoszenia kliknij tutaj.