Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

Regulamin

Pleneru Artystycznego pod nazwą 

„ BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”

 

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy.

 

 1. Cele :
 • integracja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez umożliwienie twórczej konfrontacji uzdolnionych plastycznie uczniów oraz przyjemności tworzenia,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej oraz umiejętności obserwacji i analizy rzeczywistości oraz przedstawiania przestrzeni,
 • wyrabianie w uczestnikach umiejętności manualnych i warsztatowych w zakresie technik malarskich, rysunkowych i ceramicznych,
 • rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczestników pleneru poprzez własną aktywność twórczą, inspirowanie do twórczej pracy oraz zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata,
 • inspirowanie nauczycieli do współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie pracy i aktywizowania uczniów o artystycznych zainteresowaniach,
 • propagowanie spotkań i wspólnej zabawy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  z ich pełnosprawnymi rówieśnikami,
 • aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu, nawiązywanie kontaktów społecznych.

 

 1. Uczestnicy:
  • Uczniowie szkół podstawowych gminy Wólka, uczniowie placówek kształcenia specjalnego powiatu lubelskiego. Uczestnikami będą czterej wytypowani uczniowie z danej szkoły lub placówki.

 

 1. Warunki udziału:
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej i placówek specjalnych. W konkursie wezmą udział uczniowie uzdolnieni plastycznie, którzy zostaną wytypowani przez swoje szkoły macierzyste.
 • Wskazane jest, aby liczebność grupy z jednej placówki nie przekraczała 4 osób.

 

 1. Kryteria oceny i nagrody:
 • Jury oceniać będzie oryginalność pomysłową, dobór środków artystycznego wyrazu oraz staranność wykonania prac.
 • Organizator przewiduje statuetki, dyplomy oraz poczęstunek.

 

 1. Miejsce i czas:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy, dnia 22.09.2016r (czwartek), godz. 10.00 – 13.30

 

 1. Podstawą udziału w Plenerze Artystycznym jest nadesłanie faxem karty zgłoszeń
  w terminie do dnia
  13 września 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Pleneru Artystycznego zostaną zamieszczone na stronie: 

     

www.soswbystrzyca.edu.pl

 

Facebook: facebok.com/sosw.bystrzyca

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy

Bystrzyca 92

20-258 Lublin 62 

Tel/fax: (81)751-07-90