Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy istnieje od 1976 roku.

Placówka nasza obejmuje opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W skład Ośrodka wchodzą.

  • Szkoła Podstawowa Specjalna,

  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

  • Internat z całodobową opieką i całodziennym wyżywieniem.

Prowadzimy również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dzieci z autyzmem (także w domu rodzinnym dziecka).

Tworzymy klasy dla dzieci z autyzmem.

Służymy wsparciem i pomocą rodzinom naszych podopiecznych.

Lokalizacja Ośrodka zapewnia bezpieczeństwo naszym wychowankom.


26 września 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy odbędzie się Plener Artystyczny "Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką"